Servis

Poskytujeme kompletný technický servis pre všetky nami inštalované fotovoltické elektrárne. To zahŕňa profesionálnu diagnostiku porúch, vrátane analýzy protipožiarnej bezpečnosti každého systému. Zabezpečujeme výmenu a opravu starých komponentov, kontrolujeme správnosť chodu, výkon, bezpečnosť a technickú spôsobilosť elektrární.

V prípade zistenia nedostatkov navrhujeme riešenia problémov a ďalší rozvoj, aby sme pomohli zlepšiť výkon fotovoltických elektrární. Okrem toho vykonávame pravidelné čistenie panelov v určitých časových harmonogramoch a zabezpečujeme revízie fotovoltických a solárnych elektrární a nízkonapäťových zariadení. Zabezpečujeme pravidelné servisné prehliadky každých 5 rokov, ktoré zahŕňajú kontrolu kabeláže, meniča, aktualizáciu softwaru meniča, dotiahnutie svorkovníc v rozvádzači a revízne správy po 5 rokoch.

Vykonávame pravidelné revízie fotovoltických elektrární, ktoré zahŕňajú kontrolu a testovanie všetkých zložiek systému, ako sú solárne panely, káble, meniče a rozvádzače. Revízie sa vykonávajú v pravidelných intervaloch a ich cieľom je zabezpečiť, aby systémy pracovali efektívne, bezpečne a s minimálnym rizikom porúch. Poskytujeme aj termokontrolu, ktorá zahŕňa meranie teploty v celom systéme a identifikáciu prípadných problémov, ktoré by mohli viesť k zníženiu výkonu alebo havárii.

Vykonávame aj merania, ktoré umožňujú presne stanoviť výkon a efektívnosť fotovoltických elektrární a určiť, či systémy pracujú s optimálnou účinnosťou. Merania sa vykonávajú v pravidelných intervaloch a umožňujú zistiť akékoľvek problémy alebo nedostatky v systéme, ktoré by mohli potrebovať riešenie.

Našim cieľom je poskytnúť našim zákazníkom kompletné služby, aby sa fotovoltické elektrárne správne udržiavali a mohli sa používať efektívne a bezpečne. S našimi službami môžete mať istotu, že Vaše fotovoltické elektrárne sú bezpečné a pracujú s maximálnou účinnosťou.

Ponúkame rôzne typy fotovoltických systémov

V prípade potreby sme vždy pripravení pomôcť s výberom vhodného riešenia. V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu!